تصاویر روز عاشورا شهرستان تنکابن سال 90

>>> تاریخ انشتار پست :سه شنبه 7 آذر 1391

تصاویر روز عاشورا شهرستان تنکابن سال 90

مجموعه تصاویری که دوست بزرگوارمون آقای سیاوش شیرودی تهیه کردند و یادآور خاطرات عزاداری محرم سال 90 می باشد. امیدواریم دوستان دیگر هم در کامل کردن آرشیو تصاویر و فیلم یاریمان کنند.تصاویر روز عاشورا شهرستان تنکابن سال 89

>>> تاریخ انشتار پست :سه شنبه 7 آذر 1391

تصاویر روز عاشورا شهرستان تنکابن سال 89

مجموعه تصاویری که دوست بزرگوارمون آقای سیاوش شیرودی تهیه کردند و یادآور خاطرات عزاداری محرم سال 90 می باشد. امیدواریم دوستان دیگر هم در کامل کردن آرشیو تصاویر و فیلم یاریمان کنند.


اقامه اذان ظهر عاشورا توسط هیئت جوانان عزادار پسکلایه کوچک سال 84

هر سال ظهر عاشورا در میدان مرکزی شهر هیئت عزاداری بیاد آخرین نماز آقا امام حسین (ع)  اقامه اذان می کنه و  صدای اذان تو این لحظه ها صدای وداع و خداحافظی آقا است. و چه احساس غریبانه ای هست که ناخودآگاه دل ها رو به روز عاشورا و صحرای کربلا میبره.