توصیه جالب آیت الله سیستانی به برخی علمای تهران

>>> تاریخ انشتار پست :یکشنبه 29 مهر 1397


بارها شاهد بوده ام که برخی روحانیون سوار بر خودروهای گران قیمت در خیابانهای شهر تردد میکنند این صحنه ها مرا خیلی ناراحت میکند چون برخی مردم گرفتار فقر شدید هستند و دیدن یک روحانی سوار بر خودروی گران قیمت قطعا حال خراب آنها را خراب تر میکند...