کتابی در مورد حضرت رقیه(س) برای کودکان

>>> تاریخ انشتار پست :سه شنبه 24 مهر 1397

کتابی در مورد حضرت رقیه(س) برای کودکان

گفتن داستان شخصیتهای عاشورا برای کودکان باید با احتیاط و دقت باشد به گونه ای که به اندازه ظرفیت کودک از ماجرای داستان برای او گفته شود تا تاثیرات خوبی در کودک داشته باشد.برای این منظور مجموعه کتابهای خوبی وجود دارد.که امروز مجموعه ماه مهربون را به شما معرفی می کنم.

کتابی در مورد حضرت باقر(ع) برای کودکان

>>> تاریخ انشتار پست :جمعه 9 مهر 1395

کتابی در مورد حضرت باقر(ع) برای کودکان

مجموعه ی شعر کودکان کربلا بسیار ارزشمند است.اینکه در این مجوعه در جلد دهم به امام باقر(ع) به عنوان کودکی در کربلا پرداخته شده برای بچه ها می تواند جالب باشد. توصیه می کنم این مجموعه را حتما تهیه کنید و از آن برای بررسی عاشورا از زاویه دید بچه ها استفاده کنید.

کتابی در مورد حضرت علی اصغر(ع) برای کودکان

>>> تاریخ انشتار پست :جمعه 9 مهر 1395

کتابی در مورد حضرت علی اصغر(ع) برای کودکان

از مجموعه کتاب ارزشمند کودکان کربلا برایتان امروز کتابی در مورد علی اصغر (ع) آورده ام .تهیه تمام جلدهای این مجموعه را در برنامه کاریتان قرار دهید. به شما کمک می کند از عاشورا بتوانید مفاهیمی کاملا کودکانه برای بچه ها توضیح دهید. برخی از عناوین این مجموعه:فرات /مشک/طفلان مسلم/امام باقر و..........